Jak probíhá spolupráce?

01

Obchodní fáze

Příjem a posouzení poptávky. Následuje její zpracování a příprava nabídky. Po jejím schválení zaslání objednávky a uzavření smlouvy.

Obchodní fáze
02

Příprava projektu

Technická konzultace ohledně designu dílu, konceptu vstřikovací formy a zákaznických požadavků na kvalitu dílu.

Příprava projektu
03

Vývoj a konstrukce formy

Vývoj a konstrukce vstřikovací formy v CAD/CAM systém NX Siemens (včetně mould-flow analýzy), která trvá přibližně 3-4 týdny.

Vývoj a konstrukce formy
04

Výroba vstřikovací formy

Po schválení konstrukce výroba vstřikovací formy ve vlastní nástrojárně, která trvá s ohledem na složitost a počet dutin 8-12 týdnů.

Výroba vstřikovací formy
05

Vzorkování formy

Zkoušení formy ve vstřikovně plastů, okamžité odeslání prvních vzorků zákazníkovi a dodatečné zaslání kompletního měřícího protokolu.

Vzorkování formy
06

Schvalování

Následné případné korekce vstřikovací formy a její finální schválení zákazníkem pro sériovou výrobu plastových dílů.

Schvalování
07

Sériová výroba plastových dílů

Velkosériová výroba vstřikovaných plastových dílů (včetně plastových dílů s kovovými zálisky) dle objednávek a výhledů od zákazníka.

Sériová výroba plastových dílů
08

Montáže

V případě požadavku zákazníka zajišťujeme také montáž finálních sestav dílů (pomocí jednoúčelových zařízení a ultrazvukového svařování).

Montáže
09

Kontrola

Sériově vyráběné plastové díly jsou pravidelně vzhledově kontrolovány a měřeny dle kontrolní dokumentace.

Kontrola
10

Skladování a expedice

Sériově vyrobené plastové díly jsou baleny dle specifikace zákazníka a dodány interní nebo externí dopravou.

Skladování a expedice