Proč se stát fortellákem

SILNÁ PARTA ZAKLADATELŮ

Jsme firma českých majitelů

Od samého vzniku v roce 1995 firmu vlastní původní zakladatelé, nikdy do ní nevstoupil zahraniční kapitál. Díky vzájemné důvěře, zodpovědnosti, odvaze a vytrvalosti jsme v dobách dobrých rostli a v dobách zlých všemi silami vzdorovali – a to nám zůstalo.

Jsme firma českých majitelů
JEDEN Z NEJHEZČÍCH PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ VE MĚSTĚ

Máme moderní zázemí

Jedním z logických kroků ve vývoji firmy byla postupná nutnost obstarat vlastní prostory. Po letech v různých pronájmech vyrostl v roce 2008 nový závod na „zelené louce“. V roce 2016 přibyla ještě montážní a skladová hala a vznikl tak jeden z nejhezčích průmyslových areálů ve městě. Investujeme do rozvoje strojů a zařízení, moderních technologií a stále lepšího softwarového vybavení. Zaměstnanci nyní pracují se špičkovým vybavením.

Máme moderní zázemí
TEAMBUILDINGY, FIREMNÍ AKCE I ČASOPIS

Jsme přátelský kolektiv

Z původní malé partičky kolegů už je velká parta. Ale i v té se snažíme zachovávat osobní vztahy a přátelského ducha. Náš tým posilujeme také mimopracovními aktivitami – turnaje v bowlingu, volejbalu, zájezdy do divadel i vinných sklípků, různými večírky a mnoho dalšího. Vydáváme i firemní časopis. Samozřejmostí je vzájemná pomoc a rada při řešení složitějších pracovních úkolů.

Jsme přátelský kolektiv
ŠKOLENÍ A PROHLUBOVÁNÍ ZNALOSTÍ

Vzděláváme se
a rozvíjíme

S vývojem technologií musí jít ruku v ruce stálé prohlubování znalostí a dovedností. Moderní skladové systémy kladou důraz na vzdělávání v oblasti IT, prohlubujeme odborné znalosti techniků a obsluhy špičkových zařízení, pořádáme vlastní kurzy angličtiny.

Vzděláváme se 
a rozvíjíme
CENÍME SI VAŠÍ PRÁCE

Nabízíme i netradiční benefity

Kromě již tradičních benefitů jako jsou: příspěvek na závodní stravování, prodloužené dovolené a finanční bonusy při pracovních a životních výročích nabízíme i benefity netradiční – firemní půjčky, zvýhodněné telefonní tarify pro celou rodinu, příměstský tábor pro děti zaměstnanců, dotace firemních akcí.

Nabízíme i netradiční benefity