Metal stamping

Metal stamping - production of metal parts

We are stamping metal parts from usual and stainless steels, brass, bronze, copper and aluminium, including surface treatment. To achieve the desired quality of metal parts we use accentric and automatic presses. In this area we are able to offer you comprehensice services from tools design, over tools production, to stamping and delivery od metal products on schedule.
Our metal parts find broad application in the electronic, automotive or consumer industry. All manufacturing processes are subject to quality management system and environment.​
Well-coordinated team of professionals with many years of experience and modern machinery of our stamping department guarantee high quality of our metal parts.

Eccentric and automatic presses

The LEN, LEK and Burkhardt (STA 63/STA 80) series eccentric presses with the pressing force of 10-160 tons are equipped with air-feeding, winding and unwinding stands, including the straightening device. Presently, the maximum width of the continuous strip fed in is 150 mm and its maximum thickness is 4 mm. We stamp the more technologically demanding products under a cooling emulsion.
The TPX and TALO 25 series presses offer the option of using a strip up to 25 mm wide or a wire as input material. According to your needs and requirements, we fit them with cutting, bending, threading or welding units, as is customary with Bihler-type presses, for instance.

Pictures of stamping department

Pictures of metal samples

References from the field of metal products

Below you can find just a small selection of reviews from current customers, whom we deliver plastic products. If you are interested in other recommendations, look for more references.

S firmou fortell s.r.o. spolupracuje naše společnost SCHOTT CR, s.r.o. od roku 1998, kdy byla firma fortell vybrána naší mateřskou společností SCHOTT AG jako dodavatel Ni-Fe základen pro sklo-kovové průchodky bateriií, jejichž výroba byla transferována z Německa do Čech. V současné době nakupujeme u firmy fortell přibližně 15 druhů výrobků (bateriové základny, automotive produkty) v celkovém množství 185 mil. kusů ročně. Naše vzájemná spolupráce se nadále rozvíjí a firma fortell s.r.o. je naším klíčovým dodavatelem a obchodním partnerem.

Eva Přibylová - Sales and Purchasing, SCHOTT CR, s.r.o.

Naše spolupráce s firmou Fortell začala v roce 1997. Firma pro nás stříhá nerezovou pásku a již od začátku spolupráce se aktivně podílela na řešení problémů. Díky rychlé zpětné vazbě se povedlo optimalizovat vstupní materiál tak, že se posléze dlouhodobě neobjevovaly žádné kvalitativní problémy. Fortell svým dílem přispíval i při změnách ve vstupním materiálu a vždy vycházel vstříc při testování nových vzorků nerezové pásky. Lokace firmy blízko našeho závodu napomáhá k rychlé a operativní komunikaci. Spolupráci hodnotíme jako dlouhodobě prospěšnou.

Peter Jačisko - vedoucí technolog části lisování a sintrace, AVX Czech Republic s.r.o.

S firmou Fortell s.r.o. spolupracujeme od jejího vzniku. Do firmy jsme přesunuli lisování kovových dílů, které se používají při výrobě dřevěných skládacích metrů. Současně s lisováním jsme se dohodli na konstrukci a výrobě střižných nástrojů pro tyto komponenty. Později se spolupráce začala rozvíjet i v oblasti plastových výlisků. Zde jsme se s firmou Fortell dohodli na vývoji, konstrukci a výrobě vstřikovacích nástrojů jednak pro multifunkční pravítko a zase díly pro výrobu dřevěných skládacích metrů. Jak plastových tak kovových výlisků se za dobu spolupráce vyrobilo desítky milionů kusů. V současné době spolupracujeme na výrobě lisovacích nástrojů, v oblasti měření a vývoji nových dílců. I v dalších letech chceme s firmou Fortell spolupracovat, protože jsme spokojeni s technickou úrovní, kvalitou a termíny dodávek různých komponentů a profesionalitou a vstřícným jednáním pracovníku firmy.

Rostislav Pospíšil, Metrie s.r.o.

Your contact person

Please contact us with your demand

We can prepare not binding offer for the manufacture of metal products including the production of stamping tools. Please send us your inquiry including: 2D drawing and 3D model of the requested part (save a single file, eg ZIP), material specification, the annual number of parts and other important information.